Dvärgbjörksguldmal
Phyllonorycter anderidae (W. Fletcher, 1875)

Dvärgbjörksguldmal Phyllonorycter anderidae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter anderidae (W. Fletcher, 1875). Dvärgbjörksguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-7 mm. Huvudhår gråbruna framtill, beige baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande orangebruna. På framkanten finns fyra silverfärgade hakar begränsade av mörka streck. Den innersta är sammansmält med bakkantshaken. På bakkanten fins tre hakar samt en liten vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar före första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i fuktiga miljöer där det växer dvärgbjörk.

Associationer

Näringsväxter: Betula nana, B. pubescens.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer Maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en undersidig mina, som drar ihop bladets kanter nedåt, förpuppning utan kokong.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i östra Danmark, södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer