Större getapelbrokmal
Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846)

Större getapelbrokmal Sorhagenia lophyrella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846). Större getapelbrokmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 9-13 mm. Larven lever i sammanspunna skott och blommor av getapel.

Mediafiler på webben
Läs mer