Ljunghedmal
Amphisbatis incongruella (Stainton, 1849)

Ljunghedmal Amphisbatis incongruella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Amphisbatis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep MC 2425)Amphisbatis incongruella (Stainton, 1849). Ljunghedmal förekommer sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i en bladsäck huvudsakligen på ljung, förpuppning i säcken som ofta sätts fast på trädstammar eller på stenar.

Mediafiler på webben
Läs mer