Slåttergubbemal
Digitivalva arnicella (Heyden, 1863)

Slåttergubbemal Digitivalva arnicella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Digitivalva arnicella (Heyden, 1863). Slåttergubbemal.

Beskrivning

Vingbredd 11-13 mm. Huvud och mellankropp beige. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna ljust beige med en brunaktig nätteckning och ett mörkt tvärband på mitten. Innanför mitten en mörkbrun, avlång bakkantsfläck. I mitten mot spetsen en liten, avlång svart fläck. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på ängsmark där det växer slåttergubbe.

Associationer

Näringsväxt: Arnica montana.

Beteende

Fjärilen flyger på kvällen samt på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven minerar i bladen, förpuppning inne i minan.

Utbredning

Förekommer sällsynt i sydvästra Sverige från Skåne till Närke. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge men saknas i Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer