Bergrörminerarmal
Elachista bisulcella (Duponchel, 1843)

Bergrörminerarmal Elachista bisulcella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista bisulcella (Duponchel, 1843). Bergrörminerarmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 8-10 mm. Larven minerar i bergrör m. fl.

Mediafiler på webben
Läs mer