Svartribbad vitvingemätare
Siona lineata (Scopoli, 1763)

Svartribbad vitvingemätare Siona lineata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Siona.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Siona lineata (Scopoli, 1763). Svartribbad vitvingemätare förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 34-42 mm. Larven lever på groblad, timjan, maskros och johannesört, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer