Snedfläckpraktmal
Epicallima formosella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Snedfläckpraktmal Epicallima formosella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Epicallima.)
(prep 10302)Epicallima formosella (Denis & Schiffermüller1775). Snedfläckpraktmal förekommer tämligen sällsynt i Bl och Up. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever under bark på bl. a. ek och poppel.

Mediafiler på webben
Läs mer