Fläckat myrgräsmott
Catoptria maculalis (Zetterstedt, 1839)

Fläckat myrgräsmott Catoptria maculalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Catoptria maculalis (Zetterstedt, 1839). Fläckat myrgräsmott förekommer tämligen allmänt från Sk till To, i södra Sverige sällsynt. Vingbredd 18-23 mm. Larven lever i ett spinn på mossa.

Mediafiler på webben
Läs mer