Granvårvecklare
Acleris abietana (Hübner, 1822)

Granvårvecklare Acleris abietana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Acleris abietana (Hübner, 1822). Granvårvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 18-25 mm. Larven lever i juli augusti i sammanspunna barr av gran, förpuppning i näringsväxten. OBS! Vissa anser att nigrilineana är att betrakta som en egen art. Synonym Acleris nigrilineana Kawabe, 1963

Mediafiler på webben
Läs mer