Fläckig björnspinnare
Arctia villica (Linnaeus, 1758)

Fläckig björnspinnare Arctia villica T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Arctia villica (Linnaeus, 1758). Fläckig björnspinnare har tagits i Sk på 1800-talet. Vingbredd 48-55 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer