Dimmigt lundfly
Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)

Dimmigt lundfly Polia nebulosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Polia nebulosa (Hufnagel, 1766). Dimmigt lundfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Me. Vingbredd 47-57 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer