Gråstjärtad brunpraktmal
Crassa tinctella (Hübner, 1796)

Gråstjärtad brunpraktmal Crassa tinctella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Crassa tinctella (Hübner, 1796). Gråstjärtad brunpraktmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 11-16 mm. Larven lever i murken ved.

Mediafiler på webben
Läs mer