Käringtandmott
Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)

Käringtandmott Oncocera semirubella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Oncocera.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Oncocera semirubella (Scopoli, 1763). Käringtandmott förekommer sällsynt från Sk till Me. Vingbredd 25-32 mm. Larven lever från september till maj i sammanspunna skott på käringtand, vitklöver, väppling och puktörne, förpuppning på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer