Bandad rönndvärgmal
Stigmella sorbi (Stainton, 1861)

Bandad rönndvärgmal Stigmella sorbi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella sorbi (Stainton, 1861). Bandad rönndvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-7 mm. Huvudhår brunaktiga, krage grå samt ögonlock vita. Antenner brungula, drygt halva framvingelängden. Framvingarna gulbruna innanför tvärbandet, utanför är de mörkbruna med purpurglans. Tvärbandet smutsvitt. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på marker där det växer rönn.

Associationer

Näringsväxter: Sorbus, Cotoneaster, Malus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är vitaktig och gör en fläckmina som börjar med en smal gång, exkrementerna samlas i en fläck under vilken larven gömmer sig. Kokongen är mörkt brun.

Utbredning

Förekommer i hela landet. I övriga norden finns den i Danmark, Norge och Finland. Minor av Bandad rönndvärgmal Stigmella sorbi i rönn.

Mediafiler på webben
Läs mer