Kråkrismott
Ephestia mistralella (Millière, 1874)

Kråkrismott Ephestia mistralella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ephestia mistralella (Millière, 1874). Kråkrismott förekommer sällsynt i Ha och Bo. Vingbredd 14-22 mm. Larven lever förmodligen på kråkris.

Mediafiler på webben
Läs mer