Häggvårvecklare
Acleris umbrana (Hübner, 1799)

Häggvårvecklare Acleris umbrana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acleris umbrana (Hübner, 1799). Häggvårvecklare förekommer sällsynt från Sk till Ly. Vingbredd 18-23 mm. Larven lever i juni juli i hopspunna blad av bl. a. hägg, rönn, hagtorn, sälg och al.

Mediafiler på webben
Läs mer