Saxsävmott
Donacaula forficella (Thunberg, 1794)

Saxsävmott Donacaula forficella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Donacaula forficella (Thunberg, 1794). Saxsävmott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 21-34 mm. Larven lever från september till maj först i stjälken av vass, mannagräs m. fl. , senare i hoprullat blad, förpuppning i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer