Grå ennålmal
Dichomeris juniperella (Linnaeus, 1761)

Grå ennålmal Dichomeris juniperella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dichomeris juniperella (Linnaeus, 1761). Grå ennålmal förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 18-20 mm. Larven lever i en säckliknande väv på barren av en.

Mediafiler på webben
Läs mer