Krypvideglasvinge
Synanthedon flaviventris (Staudinger, 1883)

Krypvideglasvinge Synanthedon flaviventris T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Synanthedon flaviventris (Staudinger, 1883), hane. Krypvideglasvinge förekommer tämligen sällsynt i Ha, Sö och Up. Vingbredd 20-24 mm. Larven lever i stjälkar och grenar av krypvide som då får en galliknande ansvällning, förpuppning i stammen.

Mediafiler på webben
Läs mer