Vattrad fältmätare
Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)

Vattrad fältmätare Hydriomena furcata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hydriomena furcata (Thunberg, 1784). Vattrad fältmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 26-33 mm. Larven lever på blåbär och vide, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer