Fyrpunkterad dystermal
Monochroa niphognatha (Gozmány, 1953)

Fyrpunkterad dystermal Monochroa niphognatha T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Monochroa niphognatha (Gozmány, 1953). Fyrpunkterad dystermal förekommer sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 13-15 mm. Larven lever i stjälken på vattenpilört.

Mediafiler på webben
Läs mer