Vitgräsfjäril
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)

Vitgräsfjäril Lasiommata maera T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758), hane, hona, undersida. Vitgräsfjäril förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 42-56 mm. Larven lever på gräs, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer