Stor gulfläckgråvecklare
Eana penziana (Thunberg, 1891)

Stor gulfläckgråvecklare Eana penziana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eana penziana (Thunberg, 1891). Stor gulfläckgråvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 21-27 mm. Larven lever i ett vävrör vid rötterna och livnär sig på fårsvingel, gulkämpar och strandtrift, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer