Fettmott
Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)

Fettmott Aglossa pinguinalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Aglossa.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep MC 219)Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758). Fettmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 25-40 mm. Larven lever från september till april, huvudsakligen inomhus, på diverse vegetabilier och animalier.

Mediafiler på webben
Läs mer