Lapskt hedfly
Sympistis lapponica (Thunberg, 1791)

Lapskt hedfly Sympistis lapponica T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Sympistis lapponica (Thunberg, 1791). Lapskt hedfly förekommer sällsynt från Hr till To. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever på blåbär och dvärgbjörk, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer