Svart dystermal
Eulamprotes atrella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Svart dystermal Eulamprotes atrella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eulamprotes atrella (Denis & Schiffermüller, 1775). Svart dystermal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i stjälken på johannesört.

Mediafiler på webben
Läs mer