Tandad lundmätare
Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)

Tandad lundmätare Thalera fimbrialis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Thalera.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763), hane. Tandad lundmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 24-30 mm. Larven lever på rölleka, fältmalört och timjan, förpuppning mellan sammanspunna blad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer