Fältmalörtsmott
Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829)

Fältmalörtsmott Loxostege turbidalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829). Fältmalörtsmott förekommer sällsynt i Sk och på Öl, Go. Vingbredd 28-33 mm. Larven lever i augusti september i ett spinn på fältmalört, solvända, rölleka och gullborste, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer