Mindre rosenvecklare
Notocelia incarnatana (Hübner, 1800)

Mindre rosenvecklare Notocelia incarnatana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Notocelia incarnatana (Hübner, 1800). Mindre rosenvecklare förekommer allmänt från Sk till Me. Vingbredd 14-19 mm. Larven lever i maj juni i hopspunna blad av nypon och rosor, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer