Björkvårmal
Semioscopis oculella (Thunberg, 1794)

Björkvårmal Semioscopis oculella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Semioscopis oculella (Thunberg, 1794). Björkvårmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vb. Vingbredd 24-34 mm. Larven lever i ett hopdraget blad av björk, förpuppning i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer