Slånhöstmal
Ypsolopha horridella (Treistschke, 1835)

Slånhöstmal Ypsolopha horridella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ypsolopha horridella (Treistschke, 1835). Slånhöstmal.

Beskrivning

Vingbredd 16-21 mm. Huvud gråbrunt, mellankropp gråbrun med svarta längsstreck. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna brungrå med en tydligt utdragen spets. I bakkanten ett brett, gråaktigt längsband med två pucklar av uppresta fjäll. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarksmiljöer, gläntor och åkerkanter där det växer slån och vildapel.

Associationer

Näringsväxter: Malus, Prunus.

Beteende

Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-september. Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en vitaktig kokong på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer