Vithuvad skräpmal
Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)

Vithuvad skräpmal Endrosis sarcitrella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Endrosis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10299)Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758). Vithuvad skräpmal förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 12-20 mm. Larven lever i vävrör på diverse "skräp".

Mediafiler på webben
Läs mer