Gullregnsmal
Leucoptera laburnella (Stainton, 1851)

Gullregnsmal Leucoptera laburnella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Leucoptera laburnella (Stainton, 1851). Gullregnsmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 7-9 mm. Larven lever i fläckmina på gullregn, förpuppning i en vit kokong oftast under ett blad. Mina av Gullregnsmal Leucoptera laburnella i gullregnsblad.

Mediafiler på webben
Läs mer