Slåndvärgmal
Stigmella plagicolella (Stainton, 1854)

Slåndvärgmal Stigmella plagicolella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella plagicolella (Stainton, 1854). Slåndvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4-5 mm. Huvudhår orange, krage mörkbrun samt ögonlock vita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna kopparbruna innanför tvärbandet, utanför är de mörkbruna med purpurglans. Tvärbandet silverglänsande. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på ängsmarker där det växer slån.

Associationer

Näringsväxt: Prunus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i augusti. Larven är vitaktig och gör en fläckmina som börjar med en smal gång, exkrementerna samlas i en fläck under vilken larven gömmer sig. Kokongen är brun.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Finland men saknas i Norge. Mina av Slåndvärgmal Stigmella plagicolella i slånblad.

Mediafiler på webben
Läs mer