Lungrotsmal
Heliodines roesella (Linnaeus, 1758)

Lungrotsmal Heliodines roesella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Heliodines.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
(prep 10206)Heliodines roesella (Linnaeus, 1758). Lungrotsmal förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 6-9 mm. Larven lever på hopspunna blad av lungrot och vägmålla, förpuppning i en tunn kokong på växten.

Mediafiler på webben
Läs mer