Mörkkantad bredvecklare
Pandemis corylana (Fabricius, 1794)

Mörkkantad bredvecklare Pandemis corylana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pandemis corylana (Fabricius, 1794). Mörkkantad bredvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 18-24 mm. Larven lever i maj juni mellan sammanspunna blad av diverse träd, buskar och örter, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer