Punktlavspinnare
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)

Punkterad lavspinnare Pelosia muscerda T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766). Punkterad lavspinnare förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 29-34 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer