Allmän månmätare
Selenia dentaria (Fabricius, 1775)

Allmän månmätare Selenia dentaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Selenia dentaria (Fabricius, 1775). Allmän månmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 32-46 mm. Larven lever på ek, björk, slån, hagtorn och vide, förpuppning på marken. Synonym Geometra bilunaria Esper, 1801

Mediafiler på webben
Läs mer