Blomvisslare
Pyrgus andromedae (Wallengren, 1853)

Blomvisslare Pyrgus andromedae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pyrgus andromedae (Wallengren, 1853), hane. Blomvisslare förekommer sällsynt i fjälltrakter. Vingbredd 27-29 mm. Larven lever på fjällsippa, i Schweiz anges även blodrot som näringsväxt.

Mediafiler på webben
Läs mer