Stort skogsfly
Eurois occulta (Linnaeus, 1758)

Stort skogsfly Eurois occulta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Eurois.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eurois occulta (Linnaeus, 1758). Stort skogsfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 52-65 mm. Larven lever på diverse träd, buskar och örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer