Lappnätfjäril
Euphydryas iduna (Dalman, 1816)

Lappnätfjäril Euphydryas iduna T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Euphydryas iduna (Dalman, 1816), hane, undersida. Lappnätfjäril förekommer sällsynt i fjälltrakter från Pi till To. Vingbredd 32-42 mm. Larven lever på veronika och lingon, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer