Vinterekspinnare
Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)

Vinterekspinnare Drymonia ruficornis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766), hane, larv. Vinterekspinnare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vs. Vingbredd 34-44 mm. Larven lever på ek, förpuppning i ett spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer