Tuvängsfly
Photedes minima (Haworth, 1809)

Tuvängsfly Photedes minima T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Photedes minima (Haworth, 1809). Tuvängsfly förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 20-26 mm. Larven lever i stjälk och rötter på tuvtåtel, förpuppning i en kokong på marken. Synonym Phytometra arcuosa Haworth, 1809

Mediafiler på webben
Läs mer