Poppelspinnare
Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758)

Poppelspinnare Poecilocampa populi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Poecilocampa.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758). Poppelspinnare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 30-43 mm. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning i en mörkbrun kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer