Richardsons hedfly
Polia richardsoni (Curtis, 1834)

Richardsons hedfly Polia richardsoni T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Polia richardsoni (Curtis, 1834). Richardsons hedfly förekommer sällsynt från Dr till To. Vingbredd 30-34 mm. Larven lever på vedel, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer