Liten fläckmätare
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)

Liten fläckmätare Lomaspilis marginata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758). Liten fläckmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 22-25 mm. Larven lever på asp och sälg, förpuppning i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer