Kohornsmal
Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Utbredning i Sverige T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermüller, 1775). Kohornsmal.

Beskrivning

Vingbredd 11-13 mm. Huvud och mellankropp gråbrunt. Antenner cirka hälften av framvingelängden försedda med grova fjäll från basen till två tredjedelar, tilltryckta i spetsen. Framvingarna melerade i gråbrunt till mörkbrunt. Bakvingar gråbruna förutom inre delen som är genomskinligt vit. Arten har tidigare ansetts som synonym med Ochsenheimeria mediopectinella men skiljer sig bl. a. genom de vita bakvingarna.

Biologi

Habitat

Finns på ängar och fält med högt gräs.

Associationer

Näringsväxter: Gräsarter.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven lever i stjälken på bl. a. äxing, gröe, råg och andra gräs, förpuppning i en vitaktig kokong mellan strån eller på marken.

Utbredning

Förekommer sällsynt på Öland och Gotland. I övriga Norden finns tre fynd från Danmark men den saknas i Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer