Svaltingblomvecklare
Gynnidomorpha alismana (Ragonot, 1883)

Svaltingblomvecklare Gynnidomorpha alismana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gynnidomorpha alismana (Ragonot, 1883). Svaltingblomvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Dr. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i september oktober i blomstjälken på svalting, förpuppning i den nedre delen av stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer