Kvarnmal
Haplotinea ditella (Pierce & Diakonoff, 1938)

Kvarnmal Haplotinea ditella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Kunskapsbrist (DD) 
Haplotinea ditella (Pierce & Diakonoff, 1938). Kvarnmal.

Beskrivning

Vingbredd 13-18 mm. Huvudhår rostbruna. Antenner ca tre fjärdedelar av framvingelängden. Framvingarna gråbeige med små mörkbruna fläckar. Bakvingar gråbruna. Går knappast att med säkerhet åtskilja från H. insectella utan genitalundersökning.

Biologi

Habitat

Finns huvudsakligen inomhus i kvarnar och spannmålsmagasin.

Associationer

Värdväxter: Säd, ris, jordnötter och kumminfrön anges i litteraturen.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-september. Larven är vitaktig med mörkt huvud och lever av spannmål.

Utbredning

Har sällsynt påträffats från Skåne till Södermanland. I övriga norden finns den i södra Danmark, södra Finland men saknas i Norge.

Mediafiler på webben
Läs mer