Slånruggmal
Luquetia lobella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Slånruggmal Luquetia lobella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Luquetia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10226)Luquetia lobella (Denis & Schiffermüller, 1775). Slånruggmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 17-21 mm. Larven lever i ett tunt spinn på bladets undersida av slån, förpuppning sker i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer